ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ
ένα κλίκ στην εικόνα οδηγεί στο site μου για όποιον ενδιαφέρεται για στέγη, ντουλάπα, κουζίνα..

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Το Σύνταγμα της Ελλάδος

Αναρωτιέμαι για ποιό λόγο υπάρχει αυτό το Σύνταγμα..

για να βαυκαλιζόμαστε οτι έχουμε Δημοκρατία;

για να ζούμε με την ψευδαίσθηση οτι έχουμε έννομη τάξη;

γιατί;


η φωτογραφία, απο εδώ..

Σύνταγμα του Κράτους

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)

1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Kράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Bουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Kράτους το επιτρέπουν.
2. Oι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει.
3. Mυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.
4. H κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.


**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσηςπηγές
και
πληροφορίες


το ερώτημα είναι

πόσα χρόνια πρίν ετοιμάζουν το έδαφος για να συμβούν όλα αυτά ΤΩΡΑ?
Αίτηση ακύρωσης του μνημονίου που έχει υπογράψει η χώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέθεσαν σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η ΑΔΕΔΥ και άλλοι φορείς.

Συγκεκριμένα, ο ΔΣΑ η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΠΣ, η ΕΣΗΕΑ το ΤΕΕ η Ομοσπονδία Εργατικών Στελεχών Ελλάδος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Επαρχίας Λιβαδειάς, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξης 1978, η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού, ο Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμένα μέλη των ανωτέρω φορέων ζητούν να κηρυχτούν ως αντικείμενες στο Σύνταγμα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην ΕΣΔΑ και στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας όλες οι περικοπές που έχουν γίνει σε μισθούς και συντάξεις.

πηγήαλήθεια,
έχουν "τελειώσει" οι σημαίες, τα κράτη, τα έθνη και γιατί δέν μας το λένε δημόσια;

οι πολιτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τον πολίτη πρίν τις εκλογές για το τί προτίθενται να πράξουν ως μία ειλικρινή σχέση εξουσίας-λαού..

απο εκεί και πέρα, το Σύνταγμα ορίζει την ασυνέπεια των πολιτικών ως προδοτική πράξη και το δικαίωμα της πλειοψηφίας των (δυσαρεστημένων) πολιτών για άρση της εκάστοτε ασυνεπούς κυβέρνησης;

ψάχνω ψάχνω και δέν βρίσκω ένα τέτοιο άρθρο του Συντάγματος..

το μόνο που βρήκα είναι αυτό..

Σύνταγμα του Κράτους

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA Γ΄ - Bουλή

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

'Αρθρο 59 - (Όρκος)

1. Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Bουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
«Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
2. Aλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
3. Bουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Bουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Tμήμα της που λειτουργεί.πράγμα που σημαίνει οτι αν εξακριβωθεί οτι παραβιάστηκε το Σύνταγμα όπως δηλώνει η προσφυγή που έκαναν οι αναφερόμενοι ,

τότε θα περιμένουμε εξελίξεις για επίορκους βουλευτές;


πρόσθεση απο την φίλη ΗΩΣ

Σύνταγμα του Κράτους

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

8 σχόλια:

ΗΩΣ είπε...

Ευρύνοε, ξέχασες το τελευταίο, άρθρο 120, παράγραφος 4...
"Το παρόν επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που υποχρεούνται να αντιστέκονται σε όποιον επιχειρεί να το καταλύσει".
Αλλά στο σύνολό μας είμαστε πολύ δειλοί ή πολύ παρτάκηδες για να το υπερασπιστούμε.

Ευρύνοος είπε...

ΗΩΣ

σωστότατη!

δέν είμαι και συνταγματολόγος βλέπεις σαν τον Βενιζέλο..

θα το προσθέσω λοιπόν..

να είσαι καλά, σ'ευχαριστώ..
:)

Margo είπε...

Ευρύνοε πολύ καλά έκανες και δημοσίευσες τα αποσπάσματα από το Ελληνικό σύνταγμα. Πρέπει να γνωρίζουμε.
Ευχαριστούμε!!!

Αν πιστεύαμε οι πολίτες στη δύναμη που έχουμε, που δεν είναι άλλη από το δίκαιο θα καταφέρναμε πολλά. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως κοιτά να κάνει τη δουλειά του δια της πλαγίας οδού. Αν δεν αλλάξει αυτό δε θα αλλάξουμε τίποτε. Γιατί το λέω; Πρόσφατα σε συζήτηση για τις δημοτικές εκλογές οι συνομιλητές μου είχαν τέτοιο κριτήριο.. ακόμη και τώρα.. απογοητεύτηκα!

Την καλησπέρα μου!

Ευρύνοος είπε...

Margo

θα έπρεπε να το διδασκόμαστε στο σχολείο κατά την γνώμη μου..
άλλωστε δέν είναι δα και τόσο μεγάλο..
το προτιμώ απο την γυμναστική ας πούμε..
(η οποία απο όσο θυμάμαι ήταν τελείως χαβαλές)

απλώς τα αποσπάσματα αυτά έχουν όλη την ουσία αυτών που μας συμβαίνουν τόσο καιρό τώρα..
ανάλγητοι "πολιτικοί" απέναντι στους πολίτες που παρακολουθούν την κατωφερή πορεία της χώρας..

δυστυχώς υπάρχουν κι εκείνοι οι "πολίτες", του βολέματος..

εγώ έχω απογοητευτεί πολύ καιρό τώρα, γι αυτό δηλώνω πάντα οτι έχουμε τελειώσει σαν χώρα και κοινωνία..

καλησπέρα :)

Greek Rose είπε...

Ευρύνοε καλησπέρα κι από δω!
Η ιστορία μου δίδαξε να υπερασπίζομαι την ύπαρξη των εθνών και των συνόρων και σαν σκεπτόμενος άνθρωπος σέβομαι την καταγωγή, την ελευθερία των λαών και την ισότητα των ανθρώπων.

Σχετικά με το σύνταγμα το γνωρίζω αποσπασματικά αναλόγως τι ζήτημα είναι στην επικαιρότητα και χρειάζεται να ενημερωθώ.

Χαίρομαι που έβαλες τα ανωτέρω τα οποία ομολογώ πως δεν τα γνώριζα.
Αλλάζει κάτι όμως που τα μαθαίνουμε?
Απλά γνωρίζουμε την δύναμη που μας παραχωρεί,την οποία δεν μπορούμε να ασκήσουμε κατά παντός ανεύθυνου που το παραβιάζει.
Όταν έλεγα πριν χρόνια ότι δεν πάμε καλά και θα πάμε χειρότερα δεν με πίστευαν,με κοίταζαν απορώντας πως το συμπεραίνω αφού όλα έδειχναν καλά.

Πήρε πολλά χρόνια να φτάσουμε εδώ και τα τελευταία ήταν τόσο καταστροφικά που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μας σώσει.
Μόνοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε.
Ήταν όλα προδιαγραμμένα.

Ευρύνοος είπε...

Greek Rose

καλησπέρα κι εδώ :)

μακάρι να μην χρειάζονταν τα σύνορα..
όσο για τα υπόλοιπα, συμφωνώ..
κι εγώ ψάχνω κάθε τι που με ενδιαφέρει..
δυστυχώς δέν μας το έμαθαν στο σχολείο, που θα έπρεπε να είναι βασικό μάθημα..

τότε ίσως κάτι να άλλαζε, αν με εννοείς..

κι εγώ τα έλεγα και μάλιστα με χρονολογίες!!
έλεγα σε όλους γύρω μου οτι θα αρχίσει πτώση μετά το 2006-2007 κι οτι μετά το 2009 θα ζήσουμε μαύρα χρόνια..

κυβέρνηση να μας σώσει;
αυτό κι αν είναι ανέκδοτο!!

άστα φίλη μου..

όλα προδιεγραμμένα..

τα σέβη μου..

tzonakos είπε...

Λάθος ... το Σύνταγμα της Ελλάδος επαφίεται στις ορέξεις των κομμάτων και των βουλευτών που ψηφίζουν σωρηδόν νόμους ετσι ωστε να παρακάμπτεται η νομιμότητα υπέρ κάποιων και σε βάρος του πολίτη που νομίζει οτι έχουμε δημοκρατία ...

Ευρύνοος είπε...

tzonakos

πές το ψέμματα..
εκεί που φτάσαμε..

κατα τα άλλα, σε κάθε ομιλία τέτοιων "υπευθύνων" προβάλουν την γέννηση της δημοκρατίας εδώ σε αυτή την χώρα..